Prehľad konferencií - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

Prehľad konferencií

Konferencie


Chronologický zoznam konferencií:Pripravovaná:

28. konferencia v Prahe, 2024, téma: Tomáš Akvinský versus Immanuel Kant


27. konferencia v Košiciach, 2023, téma: Zmena paradigmy, paradigma zmeny.

26. konferencia v Olomouci, 2022; téma: Individuálna sloboda a spoločné dobro

25. konferencia v Žiline, 2021; téma: Smrť a zlo
24. konferencia v České Budějovice, 2020; téma: Boh a zmena
23. konferencia v Prešove, 2019; téma: Filozofické súvislosti novo-marxizmu

22. konferencia v Prahe, 2018; téma: Výzvy naturalizmu

21. konferencia v Badíne, 2017; téma: Osobná identita

20. konferencia v Olomouci, 2016; téma: Quid est Deus?

19. konferencia v Ružomberku, 2015; téma: Poznanie a reálnosť hodnôt

18. konferencia v Českých Budejoviciach, 2014; téma: Determinizmus, sloboda, zodpovednosť
17. konferencia v Nitre, 2013; téma: Filozofické základy etiky a práva (foto)
16. konferencia v Prahe, 2012; téma: Nesmrteľnosť ľudskej duše
15. konferencia v Bratislave, 2011; téma: Apriórne a aposteriórne poznanie
14. konferencia v Olomouci, 2010; téma: Dobro a hodnoty (problém zla)
13. konferencia v Nitre, 2009; téma: Ateizmus, filozofické a teologické súvislosti
12. konferencia v Prahe, 2008; téma: Tomáš Akvinský a tomizmy
11. konferencia v Bratislave, 2007; téma: Veda a náboženstvo
10. konferencia v Českých Budejoviciach, 2006; téma: Antropologické predpoklady etiky
9. konferencia v Ružomberku, 2005; téma: Od kozmológie k filozofickej teológii
8. konferencia v Olomouci, 2004; téma: Miesto pluralizmu vo filozofii
7. konferencia v Spiškej kapitule, 2003; téma: Epistemológia
6. konferencia v Prahe, 2002; téma: Reč o Bohu
5. konferencia v Košiciach, 2001; téma: Vzťah duše a tela
4. konferencia v Olomouci, 2000; téma: Ontológia
3. konferencia v Nitre, 1999; téma: Súčasné etické teórie
2. konferencia v Českých Budejoviciach, 1998; téma: Pravda
1. konferencia v Badíne, 1997; Zriadenie Združenia
Mesto

Roky

Praha

2002, 2008, 2012, 2018, 2024,

Olomouc

2000, 2004, 2010, 2016, 2022,

České Budejovice

1998, 2006, 2014, 2020,

Bratislava

2007, 2011,

Nitra

1999, 2009, 2013,

Ružomberok

2005, 2015,

Badín

1997, 2017,

Košice

2001, 2023,

Spišská kapitula

2003,

Prešov
2019,
Žilina
2021,


Témy:

Etika: Filozofický kontext novomarxizmu (2019), Poznanie a reálnosť hodnôt (2015), Filozofické základy etiky a práva (2013), Dobro a hodnoty (problém zla) (2010), Súčasné etické teórie (1999),


Antropológia: Individuálna sloboda a spoločné dobro (2022), Osobná identita (2017), Antropologické predpoklady etiky (2006),


Filozofia náboženstva:
Boh a zmena (2020), Quid est Deus? (2016), Ateizmus, filozofické a teologické súvislosti (2009), Veda a náboženstvo (2007), Od kozmológie k filozofickej teológii (2005), Reč o Bohu (2002),


Filozofia mysle:
Determinizmus, sloboda, zodpovednosť (2014),
Nesmrteľnosť ľudskej duše (2012), Vzťah duše a tela (2001),

Epistemológia: Zmena paradigmy, paradigma zmeny (2023), Apriórne a aposteriórne poznanie (2011), Epistemológia (2003), Pravda (1998),

Ontológia a metafyzika: Výzvy naturalizmu (2018), Ontológia (2000),

Dejiny filozifie: Tomáš Akvinský a tomizmy (2008), Miesto pluralizmu vo filozofii (2004), Tomáš Akvinský versus Immanuel Kant (2024),
Návrat na obsah