21. konferencia, Badín - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

21. konferencia, Badín

Konferencie


Program 21. konferencie

v Badíne

Téma: Osobná identita

Príspevky: 25-30 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 20 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.


Abstrakty prihlásených príspevkov


Program


Nedeľa, 3. septembra (září) 2017

Príchod, ubytovanie (do 21.00) -- podrobnosti pozri v Programe

Posedenie, večera (podľa dohody) - V Badíne je pizzeria otvorená do 21.00. (Seminár do 22.00)


Pondelok, 4. septembra (září) 2017

8.00-8.45 Raňajky

9.00 Otvorenie, privítanie, organizácia (Rektorát)

9.10 Tomáš MACHULA: Personální identita podle Johna Locka (príspevok)

10.00 Peter VOLEK: Chápanie identity ľudskej osoby v diele Tomáša Akvinského (príspevok)
10.50–11.20 Prestávka
11.20 Vojtěch ŠIMEK: Jsou všichni lidé osoby, a jestliže ano, proč? Argumenty Roberta Spaemanna (príspevok)
12.10 Ukončenie prvej časti
12.30 Obed

14.30 Dominika DUFFEROVÁ: Identita ako fakt podmienenosti bytia (príspevok)
15.15 Ivan ONDRÁŠIK: Fenomén zmyslu života a identita osoby (príspevok)
16.00-16.15 Prestávka
16.15 Marián KOLÁČEK: Telo ako súčasť osobnej identity v chápaní Karola Wojtylu (príspevok)
17.00 Ukončenie druhej časti
17.30 Sv. Omša
18.30 Večera
20.00 Večírek (Malá jedáleň)

Utorok, 5. septembra (září) 2017

8.00-8.45 Raňajky

9.00 Peter DVOŘÁK: Neurčitost genderové identity (príspevok)

10.00 Mária SPIŠIAKOVÁ: Materstvo a osobná identita ženy (príspevok)
11.00-11.15 Prestávka
11.15 Ľuboš ROJKA: Diachronická osobná identita (príspevok)
12.00 Ukončenie, Obed


Účastníci: Oľga Gavendová, Gašpar Fronc,  Ľuboš Rojka, Helena Machulová, D. Porubec, T. Soják, P. Dancák, Jozef Uram, Radovan Šoltés, B. Baloghová, Peter Mlynarčík,


Príspevky: Peter Dvořák, Tomáš Machula, Mária Spišiaková, Peter Volek, Dominika A. Dufferová, Ivan Ondrášik, Marián Koláček, Vojtěch Šimek,


Minulá 20. konferencia v Olomouci

Návrat na obsah