23. konferencia, Prešov - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

23. konferencia, Prešov

Konferencie


Program 23. konferencie
v Prešove, 9. - 10. 9. 2019


Téma: Filozofický kontext novomarxizmu

Príspevky: 25 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 15 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

Abstrakty prihlásených príspevkov


Miesto: Gréckokatolícky kňazský seminár, Sládkovičova 23, 080 01 Prešov


Nedeľa, 8. septembra (září) 2019

Príchod, ubytovanie - 17.30 Prehliadka centra mesta, večera v hoteli Atrium


Pondelok, 9. septembra (září) 2019

8.00-9.00 Raňajky

9.00 Otvorenie, privítanie, organizácia

-- Opening statement -- David Svoboda, Prokop Sousedik: Marxismus (anotace)

9.20 Peter Dvořák: Neomarxistické zdroje pojmu gender (anotace) (Publikovaný text: obálka, text, PwP)

10.00 Pavol Dancák: Chronický charakter gnostického pokušenia a recidíva marxizmu
10.40–11.00 Prestávka
11.00 Lukáš Novák: Metodologie marxistického myšlení. Případová studie s tajenkou.
11.40 Peter Mlynarčík: Novomarxizmus a súčasné ekologické myslenie (Text)
12.20 Ukončenie prvej časti
12.30 Obed

14.00 Dominika Dufferová: Liberálny západný neomarxizmus reaguje na ortodoxiu východného bloku: Filozofické pozadie v nemecky hovoriacej oblasti (Prispevok)
14.40 Radovan Šoltés: Filozoficko-psychologické súvislosti ľavicového myslenia
15.20-15.40 Prestávka
15.40 Daniel Porubec: Náboženské základy marxizmu vo filozofickej reflexii N. A. Berďajeva (text prednasky)
16.20 Ukončenie druhej časti
16.45 Východná liturgia
18.00 Večera, Večírek -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2020 (minulé témy).

Ďaľší účastníci: Oľga Gavendová, Jozef Uram, Mária Spišiaková, Peter Kondrla, Eva Ďurková, Lubos Rojka, Jiří Dan, Emil Ragan, Martin Dojčár...

Utorok, 10. septembra (září) 2019
Možné výlety: Opálové bane: https://www.opalovebane.com/


Minulá 22. konferencia v Prahe

Návrat na obsah