15. konferencia, Bratislava - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

15. konferencia, Bratislava

Konferencie


Program 15. konferencie v Bratislave, 2011

Téma: Apriórne a aposteriórne poznanie


Nedeľa - 4.9. 2011

- príchod medzi 19.00 a 21.00. CMBF. Večera vonku. Prehliadka nočnej Bratislavy.

Pondelok - 5.9. 2011

- 9.00 Zahájenie, otvorenie, privítanie, organizačné pokyny (Aloisianum)
- 9.15 (1)  Prokop Sousedík: “Jsou nutné soudy a priori?” (Abstrakt)
- 10.00 (2) Peter Mlynarčík: „Apriorizmus poznania a racionálna indukcia u Josefa Tvrdého.”
- - 10.45 Prestávka, káva, čaj, voda, pohoda
- 11.15 (3) Doktorandský príspevok: Mária Spišiaková: “Apriórne oprávnenie náboženských presvedčení.” (20 min) (Predbežný text)

- 12.30 Obed (CMBF) ( + Možnosť prehliadky Bratislavy, nákup valašiek)

- 15.00 (4) Inocent Szaniszló: “A priori a a posteriori v aplikovanej etike.” (Text in pdf)
- 15.45 (5) Diskusia: Téma a miesto budúceho stretnutia.
- 16.30. Svätá omša (predsedá: Jozef Uram) (Aloisianum)
- - 18.00 Večera (CMBF).
- 19.00 Len pre členov Združenia: Posedenie (CMBF), hlasovanie o téme nasledujúceho stretnutia, diskusia (projekty, spolupráca, rozvoj filozofického štúdia na TF).

Utorok - 6.9. 2011

- 9.00 (6) Ľuboš Rojka: “Apriórna nutnosť Božieho jestvovania.” (Text - neúplný)
- 9.45 (7) Lukáš Novák: “Apriórne poznanie Boha” (Logická nutnosť Božieho jestvovania.)
Ukončenie približne o 11.00.
- - 11.00 Obed (CMBF)


Účastníci: – Oľga Gavendová, Jozef Jurina, Rastislav Nemec, Inocent Szaniszló, Peter Volek, Jozef Uram, Peter Mlynarčík, Andrea Mlčúchová, Michal Chabada, Miroslav Karaba, Mária Spišiaková, Peter Kondrla, Marek Neština – Jan Samohýl, Daniel Heider, Prokop Sousedík, Lukáš Novák, Oliver Sitár a ďalší.

Bratislava
Návrat na obsah