26. konferencia, Olomouc - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

26. konferencia, Olomouc

Konferencie


Program 26. konferencie
v Olomouci, 12. - 13. 9. 2022


Téma: Individuálna sloboda a spoločné dobro

Príspevky: 30 min. predstavenie a obhajoba alebo kritika hypotézy, 15 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.


Program


Nedeľa, 11. septembra (září) 2022

Príchod, ubytovanie - 18.00 Prehliadka centra mesta, večera.

Posedenie, večera (podľa dohody a pohody).


Pondelok, 12. septembra (září) 2022

09.00 Otvorenie, privítanie, organizácia.

09.15 - Martin Cajthaml: MacIntyrovo pojetí společného dobra

10.00 - Petr Dvořák: Emergence, supervenience a dobro
10.45–11.00 Prestávka
11.00 - Jakub Švec: K obhajobe dvojakého nazerania na slobodu jednotlivca z pohľadu politickej filozofie
11.45 - Oľga Gavendová: Ľudská sloboda a spoločné dobro z pohľadu Jacquesa Maritaina
12.30 Ukončenie prvej časti, Obed

14.00 - Lukáš Novák: Jak (ne)založit společenský řád?
14.45 - Vojtěch Šimek: Násilí a řeč se zřetelem k pojmu společné dobro. K pojetí Roberta Spaemanna (on line)
15.30 - 15.45 Prestávka
15.45 - Gašpar Fronc: Sloboda jednotlivca a poriadok v spoločnosti
Ukončenie druhej časti -- rozhodnutie o téme a mieste ďaľšieho stretnutia v roku 2023 (minulé témy)

Liturgia (Gašpar Fronc)
18.00 Ukončenie pracovnej časti

Utorok, 13. septembra (září) 2022
8.00-8.30 Raňajky

Minulá 25. konferencia v Žiline

Návrat na obsah