19. konferencia, Ružomberok - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

19. konferencia, Ružomberok

Konferencie


Program 19. konferencie v Ružomberku

Téma: Poznanie a reálnosť hodnôt

Program a anotácie príspevkov v pdf


Nedeľa, 6. septembra (září) 2015:

Príchod, ubytovanie, posedenie


Pondelok, 7. septembra (září) 2015:

8.30 Otvorenie (Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1-B)

8.45 Cajthaml Martin: Intencionalita a responsivita emoce podle von Hildebranda.

9.30 Uram Jozef: Objektívnosť morálnych hodnôt: Schelerov problém
10.15 Prestávka
10.45 Hrkút, Ján: Estetické hodnoty – konštruktivizmus, realizmus, normativita
11.30 Koblížek Jan: Joseph Vialatoux: O hodnotě svobody
12.15 Ukončenie prvej časti

13.00 Obed

14.30 Šimek Vojtěch: Dvě hlavní argumentační strategie axiologické ontologie Hanse Jonase a jejich kritika
15.15 Ondrášik Ivan: Kritická reflexia emotivizmu (Text príspevku)
16.00-16.30 Prestávka
16.30 Dufferová Dominika: Morálna epistemológia o relativizovaní skutočnosti subjektom a imunite subjektu proti manipulácii (Text príspevku)
17.15 Ukončenie druhej časti

17.30. Sv. Omša: Ľ. Rojka
18.30 Večera
20.00 Večírek – spoločenská miestnosť, penzión BLESK (Vajanského 9)


Utorok, 8. septembra (září) 2015:

8.45 Peroutka David: Realismus hodnot, theonomie a autonomie

9.30 Dancák Pavol: Myslenie o hodnotách podľa J. Tischnera
10.15 Prestávka
10.45 Glombíček Petr: Thomas Reid a hodnotový realismus v britské estetice 18. století

11.30 Ukončenie

12.00 Obed

Účastníci:

Cajthaml, Martin - Machula, Tomáš - Machulová, Helena - Glombíček, Petr - Šimek, Vojtěch (D) - Koblížek, Jan - Peroutka, David - Svoboda, David - Sousedík, Prokop - Vohánka, Vlastimil - Fronc, Gašpar - Spišiaková, Mária - Rojka, Ľuboš - Volek, Peter - Dufferová, Dominika - Uram, Jozef - Ondrášik, Ivan - Baloghová, Barbara - Dancák, Pavol - Šoltés, Radovan - Mlynarčík, Peter - Hrkút, Ján. (A ďaľší.)
Návrat na obsah