11. konferencia, Bratislava - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

11. konferencia, Bratislava

Konferencie


Program 11. konferencie v Bratislave


Téma: Veda a náboženstvo, 27. - 29. 8. 2007


Pondelok 27. 8. Príchod 18.00-21.00


Utorok 28. 9.


8.00 Raňajky:

9.00 Privítanie (dekan fakulty)


9.10 Prokop Sousedík (KTF UK Praha): Vznik filosofie a vědy v Řecku

9.50 Karel Šebela (FF UP Olomouc, CMTF UP Olomouc): Aristotelský esencialismus a současná filozofická diskuse


10.30 - 11.00 Prestávka

11.00 Martina Štěpinová (CMTF UP Olomouc): Analýza víry a její porovnání s vědou podle Tomáše Akvinského

11.40 Štěpán Holub (CMTF UP Olomouc): Metoda, metafora a interpretace


12.30 Obed

13.30 Redakčná rada Studia Neoaristotelica


14.30 Ľuboš Rojka (TF TU Bratislava): Vedecké a ine vysvetlenia

15.10 Peter Volek (FF KU Ružomberok): Dialóg vedy a náboženstva v bioetike


16.00 Svätá omša

18.00 Večera

19.00 Posedenie


Streda 29. 8.


9.00 Rastislav Nemec (TF TU Bratislava): Hartshornova obmena ontologického argumentu

9.40 Oľga Gavendová (RK CMBF UK Bratislava): Absencia náboženskej skúsenosti v súčasnej spoločnosti


10.30 - 11.00 Prestávka

11.00 Peter Mlynarčík (RK CMBF UK Bratislava): Filozofické aspekty Božieho pôsobenia vo svete


12.00 Obed, ukončenie


Návrat na obsah