28. konferencia, Praha - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

28. konferencia, Praha

Konferencie


Program 28. konferencie
v Prahe, 2. - 3. 9. 2024


Téma: Tomáš Akvinský (1224-1274) verzus Immanuel Kant (1724-1804)

Príspevky: 35 min. predstavenie a obhajoba alebo kritika hypotézy, 10 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

Teologická fakulta,

Program


Nedeľa, 1. septembra (září) 2024

Príchod, ubytovanie -


Pondelok, 2. septembra (září) 2024

8.00-8.30 Raňajky

09.00 Otvorenie, privítanie, organizácia.

09.15 -
10.00 -
10.00–10.15 Prestávka
10.15 -
11.00 -

11.45 Ukončenie prvej časti, Obed

14.30 -
15.15 -
16.00 Prestávka
16.15 -
17.00 -

18.00 - Ukončenie druhej časti
Liturgia, Večera

19.00 Ukončenie pracovnej časti, Večírek -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2024 (minulé témy).

Utorok, 3. septembra (září) 2024
8.00-8.30 Raňajky
Minulá konferencia v Košiciach
Návrat na obsah