1. konferencia Združenia v Badíne - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

1. konferencia Združenia v Badíne

Konferencie


Program konferencie v Bad
íne, 1997


Predstavenie sa, voľná diskusia o aktuálnych filozofických problémoch a o vyučovaní filozofie na Teologických fakultách.


Dohoda o ustanovení Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách a o každoročných stretnutiach (konferenciách)


Prvé stretnutie Združenia
Návrat na obsah