4. konferencia, Olomouc - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

4. konferencia, Olomouc

Konferencie


Program 4. konferencie v Olomouci
, 2000,
Dominikánsky kláštor
(Organizoval Petr Dvořák)


Téma: Ontológia


Nedeľa, 10.9. 2000

17:00 až 21: 00 príchod, studená večera

Pondelok, 11.9. 2000

(mimo program 6:00 mše sv. s dominikány)
(mimo program 6:35 společná chórová modlitba)

8:00 snídaně
9:00 slavnostní zahájení
9:15 PhDr. Peter Volek: “Chápanie relácií v logike a ontologii u R. Lulla
10:05 diskuse k přednášce
10:35 přestávka
10:50 Doc. PhDr. Josef Ondok, CFSsS: “Ontologické problémy v současných vědeckých teoriích”
11:30 diskuse k přednášce

12:00 oběd

14:00 Mgr. Petr Dvořák: “Esencialismus v teorii možných světů”
14:50 diskuse k přednášce
15:20 přestávka
15:40 PhLic. Roman Cardal: “Formalistické pojetí substance”
16:30 diskuse k přednášce

17:00 volno
18:00 mše svatá (pozor, možno se též účastnit mše sv. a chóru ráno!)
19:00 večeře
19:45 volná diskuse


Utorok, 12.9.

(6:00 mše sv. s dominikány)
(6:35 chórová modlitba)

8:00 snídaně
9:00 Mgr. Prokop Sousedík: “Je logika věda? (Jaké je ontologické založení logiky?)”
10:00 diskuse k přednášce
10:40 přestávka
11:00 Prof. Ing. Ján Letz, PhD: “Boh v evolučnej ontológii. Príspevok k tvorbe kreačno-evolučnej

12:00 oběd
13:00 diskuse k přednášce
13:30 pracovní setkání: hodnocení a příprava příští konference


Štvrtá konferencia Združenia, Dominikáni, Olomouc
Návrat na obsah