8. konferencia, Olomouc - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

8. konferencia, Olomouc

Konferencie


Program 8. konferencie v Olomouci, 2004


Téma: Miesto pluralizmu vo filozofii


Nedeľa, 29.8. 2004
příjezd do AKS 18-21 hodin, studená večeře

Pondelok, 30.8.
7:00 mše svatá
7:50 snídaně
9:00 zahájení konference děkanem CMTF (na CMTF UP, učebna U 1/0)
9:05 doc. Dr. Jozef Prívozník (Hochschule Benediktbeuern): Patrí realistické myslenie nutne ku “philosophia perennis”?
9:45 diskuse
10:00 přestávka
10:05 Mgr. Petr Dvořák (CMTF UP Olomouc): O vztahu věřeného, filozofie a teologie (prispevok)
10:35 diskuse
11:00 přestávka
11:05 Dr. Štěpán Holub (CMTF UP Olomouc): Filosofie (sg.) a filosofie (pl.) (prispevok)  
11:35 diskuse
12:00 konec dopoledního bloku, odchod na oběd

12:15 oběd, volno na prohlídku města
14:30 dr. Miroslav Kuric (Badín) Princíp filozofického pluralismu (prispevok)
15:10 diskuse
15:30 přestávka
15:35 Dr. Prokop Sousedík (KTF UK Praha) Moorova filosofická metoda (prispevok)
16:05 diskuse
16:30 přestávka
16:35 doc. PhDr. Karel Říha (CMTF UP Olomouc, emeritus) O transcendentální metodě
17:05 diskuse
17:25 ukončení odpoledního bloku (v 17:30 se zavírá budova CMTF)
18:00 večeře
(19:00 redakční rada Studia neoaristotelica – jen členové redakční rady)
20:30 společenský večer, neformální diskuse – místo bude upřesněno


Utorok, 31.8.
7:00 mše svatá
7:50 snídaně
9:00 doc. PhDr. Petr Volek (Katol. univ. Ružomberok): Pluralita katolíckych metafyzických koncepcií () 9:40 diskuse
10:00 přestávka
10:05 sr. Dominika A. Dufferová, OSU (Trnavská univerzita): Pravda racionálnej filozofie a mystiky (prispevok)
10:45 diskuse
11:00 přestávka
11:10 hodnocení a příprava další konference
12:00 odchod na oběd
12:15 oběd

Odchod účastníkov

Návrat na obsah