2. konferencia, České Budějovice - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

2. konferencia, České Budějovice

Konferencie


Program 2. konferencie v Českých Budejoviciach, 1998


Téma: Pravda

Streda 9.9. 1998

- 19.00 – večera

Štvrtok 10.9.

- 8.00 sv. omša, 8.30 raňajky, 9.00 slávnostné zahájenie
- 9.20 PhLic M.
Štěpinová: Pojetí pravdy u sv. Tomáše Akvinského
- 10.10 Prof. ThDr K. Skalický: Funkcia intellectus agentis v poznaní pravdy podľa sv. Tomáša Akvinského
- 11.00 Doc. PhDr. J. Ondok: Logická teorie u sv. Tomáše Akvinského a současné myšlení.

- 12.00 Obed

- 14.00 PhDr. K.
Šprunk: Současné teorie pravdy
- 14.50 RNDr. I. Staríček CSc: Pojatie pravdy v prírodných vedách
- 15.40 Prof. PhDr. S. Sousedík CSc: Korešpendenční teorie pravdy dnes

- 16.45 Prehliadka fakultnej knihovne
- 17.30 Diskusia na tému vyučovania filozofie na TF
- 18.30 Večera
- 19.15 Spoločenské stretnutie


Piatok 11.9. 1998

- 8.00 Sv. omša, 8.30 Raňajky
- 9.00 PhDr. Peter Volek: Operatívna teória pravdy podľa Mucka
- 9.50 Mgr. G. Fronc: Intuitívny realizmus
- 10.40 Mgr. P. Sousedík: Davidsonovo pojetí pravdy

- 12.00 Obed, siesta
- 14.00 Hodnotenie a príprava ďalšej konferencie


Návrat na obsah