20. konferencia, Olomouc - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

20. konferencia, Olomouc

Konferencie


Program 20. konferencie v Olomouci

Téma: Quid est Deus?

Program v pdf a anotácie príspevkov v pdf

Príspevky: 25 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 20 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

(Príspevky zverejnené na tejto stránke nie sú definitívne - budú prednesené vo vylepšenej forme)Nedeľa, 4. septembra (září) 2016:

Príchod, ubytovanie (Arcibiskupský seminár: Žerotínovo nám. 2, Olomouc)

Posedenie, večera (podľa dohody)


Pondelok, 5. septembra (září) 2016:

8,45 Otvorenie, privítanie, organizácia (Teologická fakulta: CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc)

9.00 Miroslav Karaba: K niektorým Božím vlastnostiam v kontexte poznatkov súčasných prírodných vied (text prispevku v pdf)

9.45 Petr Dvořák: Liší se náboženský perspektivismus od náboženského pluralismu?
10.30–11.00 Prestávka
11.00 Lukáš Novák: Uctíváme téhož Boha? Současná diskuse
11.45 Inocent-Mária V. Szaniszló: Problematický pojem Boha a jeho pôsobenia z pohľadu pozitívnej sekularizácie.
12.30 Ukončenie prvej časti
13.00 Obed

14.30 David Peroutka: Boží (ne)dokazatelnost v soudobé české neoscholastické diskuzi (text v pdf)
15.15 Dominika Dufferová: Racionálne poznanie Boha u Boethia (text v pdf)
16.00-16.15 Prestávka
16,15 Ján Hrkút: Boh prosebnej modlitby
17.00 Ukončenie druhej časti, Sv. Omša

18.30 Večera, Večírek

Utorok, 6. septembra (září) 2015:

9.00 Ľuboš Rojka: Hrozné zlo a jeho dopad na kresťanské chápanie Boha (text príspevku v pdf)

9,45 Viera Mydlová: Boh a dobro podľa Hugh Ricea
10.15-10.30 Prestávka
10.30 Marián Ambrozy: Trinity modul v zrkadle fyziky
11.15 David Svoboda: Pojem Boha (Trojice) u Tomáše Akvinského
12.00 Ukončenie


Účastníci:

Cajthaml, Martin - Peroutka, David - Svoboda, David - Sousedík, Prokop - Fronc, Dvořák, Petr - Gašpar - Spišiaková, Mária - Rojka, Ľuboš - Volek, Peter - Dufferová, Dominika - Gavendová, Oľga - Mlynarčík, Peter - Hrkút, Ján. (A ďaľší.)
Návrat na obsah