24. konferencia, České Budějovice - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

24. konferencia, České Budějovice

Konferencie


Program 24. konferencie
v Českých Budějoviciach, 7. - 8. 9. 2020


Téma: Boh a zmena

Pozvánka

Kto sa chce zúťastniť prezenciálne alebo telematicky cez Zoom nech sa zahlási (ak tak ešte neurobil) na adrese: lubosrojka@gmail.com
Príspevky: 30 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 15 min. diskusia, doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.


Program

Nedeľa, 6. septembra (září) 2020

Príchod, ubytovanie - 17.30 Prehliadka centra mesta, večera.

Posedenie, večera (podľa dohody a pohody).


Pondelok, 7. septembra (září) 2020

8.00-8.30 Raňajky

9.00 Otvorenie, privítanie, organizácia

9.10 Opening Statement - Daniel Heider: Projects of the Department of Philosophy and Religious Studies

Faculty of Theology; University of South Bohemia


9.30 doc. Tomáš Machula: Aktuální a kauzální stvoření věcí. (prezentace)

10.15 Ľuboš Rojka: Božia večitosť a rôzne pojmy času (prezentacia)

11.00–11.20 Prestávka
11.20 doc. David Svoboda: Una substantia - tres personae. Výklad ústředního tajemství Trojice u Tomáše Akvinského (prezentacia)
12.05 Prokop Sousedík: Jsou středověké úvahy o Trojici dnes aktuální? (prezentacia)
12.50 Ukončenie prvej časti, Obed

14.00 Telematicky: Peter Mlynarčík: Kauzalita zhora na dol a zdola na hor z hľadiska Božieho konania vo svete.
14.45 Telematicky: Dr. Claus A. Andersen: Ibn Rushd's Letter to a Friend on God's Knowledge of Singulars
15.30-15.45 Prestávka
15.45 Vojtěch Šimek: Bůh – a minulost v budoucnosti: K postulátům Boží existence podle Hanse Jonase a Roberta Spaemanna (prezentacia)
16.30 Ukončenie druhej časti

16.45 Liturgia
17.15 Večera, Večírek -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2021 (minulé témy).
21.00 Ukončenie pracovnej časti

Ďaľší účastníci
: J. Uram, doktorandi z Jihočeské university.
Telematickí účastníci: doc. Peter Dvořák, doc. A. Blaščíková, M. Spišiaková, Katedra filozofie v Prešove, Rastislav Nemec, Daniel D. Novotný,


Minulá 23. konferencia v Prešove

Návrat na obsah