16. konferencia, Praha - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

16. konferencia, Praha

Konferencie


Program 16. konferencie v Prahe
, 2012
(Katolícka teologická fakulta)


Téma: Nesmrteľnosť ľudskej dušeNedeľa, 2. septembra (září) 2012

17:00 až 22:00 príchod a ubytovanie

Pondelok 3. septembra (září) 2012

sv. omša 7:30
8:15 Raňajky
9:00 Slávnostné zahájenie
9:15 Prokop Broz: Jakou dá člověk náhradu za svou duši? Teologické pojednání o duši (Mt 16,26)
10:00 Ľuboš Rojka: Modálny argument pre dualizmus duše a tela od R. Swinburna (príspevok)
10:45 Prestávka
11:00 V. Šimek: Pojetí nesmrtelnosti u Hanse Jonase (abstrakt)

12:00 Obed

14:00 David Peroutka: Tomistický důkaz nesmrtelnosti lidské duše
14:45 Dominika A. Dufferová, OSU: Aristetelés o duši (príspevok)
15:30 Prestávka
15:45 Lukáš Novák: Anima forma corporis: problém interpretace
18:00 Večera
20:00 Spoločné stretnutie

Utorok, 4. septembra (září)

sv. omša 7:15
8:00 Raňajky
8:30 Jaroslav Brož: Setkání s Kristem při paruzii a skrze osobní smrt u apoštola Pavla: Důsledky pro antropologii
9:15 Stanislav Sousedík: Kant a problém nesmrtelnosti duše
10:00 Prestávka
10:15 Jozef Uram: Poňatie duše a možnosť jej posmrtnej existencie v myslení Maxa Schelera a Edity Steinovej
11:00 Peter Fekiač: Fyzikalizmus verzus Hylemorfizmus pri vysvetľovaní ľudskej duše.

12:00 Obed


Návrat na obsah