25. konferencia, Žilina - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

25. konferencia, Žilina

Konferencie


Program 25. konferencie
v Žiline, 6. - 7. 9. 2021


Téma: Smrť a zlo

Príspevky: 30 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 15 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.
Spoluorganizátori: Filozofický Inštitút Svätého Tomáša Akvinského (facebook), Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity.

Adresa: Saleziáni, Filozofický inštitút, Rajecká 17, Žilina


Program


Nedeľa, 5. septembra (září) 2021

Príchod, ubytovanie - 18.00 Prehliadka centra mesta, večera.

Posedenie, večera (podľa dohody a pohody).


Pondelok, 6. septembra (září) 2021

8.00-8.30 Raňajky

09.00 Otvorenie, privítanie, organizácia

- prednášky bude možné sledovať aj cez ZOOM, záujemci nech zahlásia svoj záujem,

09.15 - Ľuboš Rojka: Riešenie problému zla v analytickej filozofii Otvoreného teizmu

10.00 - Mária Spišiaková: Smrť ako výzva: Kultúra popierania smrti
10.45–11.00 Prestávka
11.00 - Ján Hrkút: Paradox prosebnej modlitby a problém zla
11.45 - Daniel D. Novotný: Strategie boje s epidemií: vítězové a poražení?
12.50 Ukončenie prvej časti, Obed (u Saleziánov)

14.00 - Jakub Švec: Koncepcia zla v sociálnej filozofií liberalizmu Johna Stuarta Milla (abstract)
15.45 - Vojtěch Šimek - Má utrpení smysl? K argumentům Roberta Spaemanna -- príspevok on line (anotácia)
Neprítomný: David Svoboda: Buh a zlo z filosoficko-teologického pohledu - PwP prezentácia

Ukončenie druhej časti
17.10 Liturgia
18.00 Večera, Večírek -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2022 (minulé témy).
20.00 Ukončenie pracovnej časti

Utorok, 7. septembra (září) 2021
8.00-8.30 Raňajky

Ďaľší účastníci: Martin Peňáz, Oľga Gavendová, ...
Telematickí účastníci: Annamária Madunická, viacerí členovia SKOF, ...


Minulá 24. konferencia v Českých Budejoviciach

Návrat na obsah