27. konferencia, Košice - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

27. konferencia, Košice

Konferencie


Program 27. konferencie
v Košiciach, 4. - 5. 9. 2023


Téma: Zmena paradigmy, paradigma zmeny

Príspevky: 30 min. predstavenie a obhajoba alebo kritika hypotézy, 10 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

Teologická fakulta Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku
Adresa: Kováčska 46, Košice

Program


Nedeľa, 3. septembra (září) 2023

Príchod, ubytovanie - pred 16.30 - o 17.00 odchod na ochutnávku vín (Malá Tŕňa), 60 km z Košíc.
Neskoršie príchody - 18.30 - možnosť prechádzky, po centre mesta, drink, večera (podľa dohody a pohody).
Nemožno sa zúčastniť oboch.


Pondelok, 4. septembra (září) 2023

8.00-8.30 Raňajky

09.00 Otvorenie, privítanie, organizácia.

09.10 - Prokop Sousedik: Lze filosofovat bez paradigmat?
09.50 - Michal Chabada: Zdroje morálnej normativity: od naturalistických ku konštruktivistickým vysvetleniam.
10.30–10.45 Prestávka
10.45 - David Svoboda: Paradigma aristotelského kategoriálního schématu a problematika změny.
11.25 - Petr Dvořák: Emergence jako staro-nové paradigma ve společenské ontologii.
12.05 - Mária Spišiaková: Existenciálny význam smrti (komparácia J. P. Sartra a G. Marcela).

13.00 Ukončenie prvej časti, Obed -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2024 (minulé témy).

14.30 - Jan Karela: Postmoderní filozofie v Rusku pohledem M. Epsteina (príspevok).
15.10 - Marian Ambrozy: Dialekt pod drobnohľadom filozofie XX. storočia s prihliadnutím na dejiny kodifikácie spisovnej slovenčiny
15.50 - 16.00 Prestávka
16.40 - Kateřina Kutarňová: Mýtus počítačové mysli: AI a změna paradigmatu (abstrakt).
17.20 - Jakub Švec: Zmena paradigmy v súčasnej politickej filozofii.

18.00 - Ukončenie druhej časti
Liturgia, Večera

19.00 Ukončenie pracovnej časti, Večírek

Utorok, 5. septembra (září) 2023
8.00-8.30 Raňajky

Minulá 26. konferencia v OlomouciNávrat na obsah