Spoločnosť pre kresťanskú filozofiu - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsahPripravovaná 28. konferencia v Prahe: 2. - 3. september 2024
Téma: Tomáš Akvinský versus Immanuel Kant

Minulá 27. konferencia v Košiciach: 4. - 5. september 2023
Téma: Zmena paradigmy, paradigma zmeny

- - - - - - - - - - - - -
Od roku 2018 členovia Spoločnosti sú zároveň členmi Európskej spoločnosti pre filozofiu náboženstva,
v sekcii Stredno-východnej Európskej spoločnosti pre filozofiu náboženstva.


Pozvánky


Zaujímavé konferencie:

-- konferencia European Society for the Philosophy of Religion (stránka) - 3.-6. September 2024, Trento (Taliansko).


-- XXVII. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii sa uskutoční v dňoch 11.-13. 9. 2023 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v prípade záujmu o účasť zašlite názov svojho príspevku spolu s abstraktom (cca 400 slov) na emailovú adresu cssaf2023@gmail.com do 31.5.2023.Other conferencesAk sa chcete stať členom alebo členkou Spoločnosti
napíšte nám svoje meno, priezvisko, kde pracujete a emailovú adresu
na emailovú adresu koordinátora Spoločnosti: lubosrojka@gmail.comNávrat na obsah