18. konferencia, České Budějovice - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

18. konferencia, České Budějovice

Konferencie


Program 18. konferencie v Českých Budejoviciach

Téma: Determinizmus, sloboda, zodpovednosť
(Pozvánka)

Pondelok, 15. septembra (září) 2014:

8.30 Otvorenie

8,30
–9,00 L. Rojka: Genealógia morálnej zodpovednosti (abstrakt)
9,30–10,00
D. Peroutka: Racionální kompatibilismus a etika (abstrakt)

10,15–10,45 přestávka na občerstvení

10,45–11,15
P. Dvořák: Determinismus a princip bivalence (abstrakt)
11,45–12,15
K. Marinová: Sloboda bez alternatívnych možností? (abstrakt)

13,00 – oběd
14,00 – 15,00 možnost prohlídky města nebo odpočinku

15,00–15,30
M. Cajthaml: Otázka mravní hodnoty emocí se zřetelem k Aristotelovi, Kantovi a von Hildebrandovi (text)
16,00–16,30
Z. Svobodová: Úkol váhání a rozhodování podle Paula Ricoeura (abstrakt)

17,00–17,30 přestávka na občerstvení
17,30–18,00 Sv. om
ša
19.
30 Večírek, spoločné projekty, príprava budúceho stretnutia (dátumy, téma, prispievatelia), naše publikácie.


Utorok, 16. septembra (září) 2014:

8,30
–9,00 J. Sirovátka: Svobodná vůle a zlo. I. Kant a P. Ricoeur (abstrakt)
9,30–10,00 P. Fekiač: Slobodná vôľa a zachovanie príčinnej súvislosti: súčasné a hylemorfické riešenie (abstrakt)

10,15–10,45 přestávka
10,45–11,15 M. Spišiaková: Libertariánska sloboda a nereduktívna fyzikalistická koncepcia človeka (abstrakt)

12,00 – oběd

13,00 - LoučeníÚčastníci:

P. Dvořák, M. Spišiaková, T. Machula, Ľ. Rojka, V. Šimek,  M. Cajthaml,  M. Vašek, , J. Koblížek, O. Gavendová, L. Novák, P. Fekiač, G. Fronc, a ďalší.
Návrat na obsah