6. konferencia, Praha - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

6. konferencia, Praha

Konferencie


Program 6. konferencie v Prahe, 2002


Téma: Reč o Bohu

2002


Konferenčné referáty:

doc. PhDr. Karel
Říha
Mgr., Ing. Prokop Sousedík, PhD.
Mgr., Ing. Tomáš Machula, Dr.


Členovia Slovenskej sekcie združenia sa nezúčastnili kvôli povodniam.


Návrat na obsah