3. konferencia, Nitra - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

3. konferencia, Nitra

Konferencie


Program 3. konferencie v Nitre, 1999

Téma: Súčasné etické teórie

Streda, 8.9. 1999

18:30 večera

Štvrtok, 9.9. 1999

7:30 svätá omša
8:15 raňajky
8:45 slávnostné zahájenie
9:00 Doc. PhDr. Josef Ondok, CFSsS: Význam přirozenosti v etice
9:30 prestávka
9:35 Mgr. Ing. Prokop Sousedík: Naturalistický omyl
9:55 diskusia
10:15 prestávka
10:20 RNDr. Imrich Staríček CSc.: Lonerganova etika
10:50 diskusia

12:00 obed, siesta, návšteva katedrály

14:00 Mgr. Grzegorz Kozłowski: Peter Singer a jeho filozofia
14:30 prestávka
14:35 PhDr. Peter Volek: Preferenčný utilitarizmus Petra Singera a jeho dôsledky
15:05 diskusia
15:20 RNDr. PhLic. Martina Štěpinová, OP: Etika u Ricoera
16:10 prestávka
16:15 Mgr. Petr Dvořák: Etika v analytické  filozofii
16:45 diskusia

17:30 prehliadka historickej diecéznej knižnice
18:00 večera
19:00 voľná diskusia

Piatok, 10.9. 1999

7:30 svätá omša
8:15 raňajky
8:45 Prof. PhDr. Stanislav Sousedík CSc.: Pojem individua v současné filozofii
9:10 prestávka
9:15 Doc. Karel Říha: Vzájemné uzásadnění ontologie a etiky
9:45 diskusia

0:10 prestávka
10:15 Doc. Jozef Kočík: Slobodomurárstvo
10:45 prestávka
10:50 PhDr. Karel Šprunk: K pojmu povinnosti
11:20 diskusia
12:00 obed, siesta
14:00 pracovné stretnutie: hodnotenie a príprava ďalšej konferencie


Program vo worde
Návrat na obsah