26. konferencia, Olomouc - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

26. konferencia, Olomouc

Konferencie


Program 26. konferencie
v Olomouci, 12. - 13. 9. 2022


Téma: Individuálna sloboda a spoločné dobro

Príspevky: 30 min. predstavenie a obhajoba alebo kritika hypotézy, 15 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.


Program - provizórny (work in progress)


Nedeľa, 11. septembra (září) 2022

Príchod, ubytovanie - 18.00 Prehliadka centra mesta, večera.

Posedenie, večera (podľa dohody a pohody).


Pondelok, 12. septembra (září) 2022

8.00-8.30 Raňajky

09.00 Otvorenie, privítanie, organizácia

- prednášky bude možné sledovať aj cez ZOOM,

09.15 - prof. Martin Cajthaml: MacIntyrovo pojetí společného dobra.

10.00 - Ján Hrkút: ... ... .
10.45–11.00 Prestávka
11.00 - Jakub Švec:
11.45 - Petr Dvořák: Emergence, supervenience a dobro.
12.50 Ukončenie prvej časti, Obed

14.00 - Lukáš Novák: Jak (ne)založit společenský řád?
14.45 - Vojtěch Šimek: - on line (?)
15.30 - 15.45 Prestávka
15.45 - Gašpar Fronc:
16.30 - Jiří Baroš:
Ukončenie druhej časti

Liturgia
Večera, Večírek -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2023 (minulé témy).
20.00 Ukončenie pracovnej časti

Utorok, 13. septembra (září) 2022
8.00-8.30 Raňajky

Ďaľší účastníci:
Telematickí účastníci:


Minulá 25. konferencia v Žiline

Návrat na obsah