22. konferencia - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

22. konferencia

Konferencie


Program 22. konferencie

v Prahe

Téma: Výzvy naturalizmu

Príspevky: 25-30 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 20 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.


Abstrakty prihlásených príspevkov


Program


Nedeľa, 9. septembra (září) 2018

Príchod, ubytovanie

Posedenie, večera (podľa dohody)


Pondelok, 10. septembra (září) 2018

8.00-8.45 Raňajky

9.00 Otvorenie, privítanie, organizácia

9.10 Petr Dvořák: Je morální vágnost problém pro nenaturalistický morální realismus?

10.00 Mária Spišiaková: Naturalistické vysvetlenia pôvodu náboženskej viery
10.50–11.10 Prestávka
11.10 Efrem Jindráček OP: Výhody a limity čistě přirozené metafyziky
12.00 Peter Mlynarčík:
12.50 Ukončenie prvej časti
13.00 Obed

14.30 Radovan Šoltés: Evolučné základy morálnych matríc našich politických a náboženských presvedčení podľa Jonathana Haidta
15.20 David Svoboda: Pojeti matematiky v díle Tomáše Akvinského: realismus ci instrumentalismus?
16.10-16.30 Prestávka
16.30 Ľuboš Rojka: Pierre Teilhard de Chardin: Evolučné stvorenie ľudského vedomia (text)
17.20 Ukončenie druhej časti
17.30 Sv. Omša

18.30 Večera, Večírek

Utorok, 11. septembra (září) 2018

8.00-8.45 Raňajky


Účastníci:


Príspevky:


Minulá 21. konferencia v Badíne

Návrat na obsah